Informacja zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

Przypominamy, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzieci kontynuujące lub podejmujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej powinny do dnia 10 września 2016r. dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017.

Na podstawie dostarczonego zaświadczenia będą wypłacane dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły oraz z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 r. życia.

W przypadku nie dostarczenia zaświadczeń w określonym terminie decyzje przyznające zasiłek rodzinny i wymienione dodatki zostaną uchylone począwszy od 2016-09-01.

Skip to content