Informacja stypendia socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że  wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego można ubiegać się o stypendium socjalne na rok 2020/2021. Od 1 do 15 września można składać wnioski w GOPS. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2020 . Więcej informacji udzielamy codziennie w godzinach 8-16 w siedzibie GOPS lub telefonicznie  46 816 63 43, 46 816 63 45.

Skip to content