Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zamieszcza informację dotyczącą bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Europejską Grupę Doradczą.

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, finansowanym ze środków UE szkoleniu Zarządzanie Zmianą + Zarządzanie Czasem, w ramach projektu Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan. Szkolenia Certyfikowane są przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.

 

Szkolenia:

Zarządzanie Zmianą 10-12.06.2017 + Zarządzanie Czasem 28-29.06.2017

 Zarządzanie Środowiskowe 08-10.06 + Zarządzanie Czasem 21-22.06.2017

 Miejsce szkolenia:

 Warszawa

 Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo ,uczących się, niepełnosprawnych  z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny finansowany ze środków UE, udział w szkoleniu jest z własnej inicjatywy.

Zarządzanie zmianą (24h)

Celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności: rozpoznawania symptomów rynkowych wskazujących potrzebę zmian, zwiększenie adaptacyjności firm do przeobrażeń zachodzących na rynku – zwiększenie elastyczności, przygotowywania i skutecznego przeprowadzania restrukturyzacji w firmie.

Zarządzanie środowiskowe (24h)

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym. Grupa zapozna się z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące auditowania SZŚ.

Zarządzanie czasem (16h) dla wszystkich uczestników powyższych szkoleń.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej, współpracowników oraz wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania w tym zakresie. Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy, oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem. Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.

Każdy uczestnik bierze udział w szkoleniu Zarządzanie Zmianą/Środowiskowe , a następnie w Zarządzaniu czasem.

Zapewniamy:

– bezpłatne uczestnictwo,
– przerwę kawową i obiadową,

– materiały szkoleniowe,
– certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, przesłanie ich skanem na mój adres mailowy oraz pocztą tradycyjną na adres:

Europejska Grupa Doradcza
ul. Serbinowska 1a
62-800 Kalisz

  • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu ( PLIK PDF)
  • Ankieta motywacyjna ( PLIK PDF)

 

Iwona Gębska.

Tel.608490063 , iwona@eurogrupa.pl

Biuro projektu:

Ul.Stępińska 22/30 , Warszawa 00 -739

Opiekun projektu:

Natalia Burdelak nburdelak@eurogrupa.pl
tel. 062 767 89 09 wew. 12
tel. kom. 692 413 864

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

  1. Serbinowska 1 A , 62-800 Kalisz

www.eurogrupa.pl | www.certyfikacja.com.pl

Skip to content