Druga tura naboru wniosków o zakup preferencyjny opału stałego.

Szanowni Państwo,

Od dnia 02.01.2023r w gminie Młodzieszyn ruszył drugi nabór wniosków o zakup preferencyjny opału stałego. Wnioski są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Wnioski można składać do 15.04.2023r.

Procedura zakupu opału będzie realizowana tak, jak w 2022 roku. Do zakupu preferencyjnego opału stałego uprawnione są osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego.  Wydawanie opału będzie realizowane przez lokalny skład opału. Zgodnie z kolejnością wpłynięcia wniosku i otrzymanej dostawy z kopalni.

Łącznie każde gospodarstwo domowe jest upoważnione do zakupu maksymalnie 3 ton opału po cenach preferencyjnych.  1,5 tony w każdym okresie, czyli do 31.12.2022r oraz od  dnia 01.01.2023r do 15.04.2023r., z tym że nie zakupiony węgiel w 2022r przechodzi na następny okres. Tak stanowi rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych. (Pod warunkiem, iż nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł powyżej 3 ton).

Prosimy o nie składanie  ponownych wniosków o zakup preferencyjny, jeśli Państwo w pierwszym okresie, tj. 07.11.2022- 31.12.2022r, złożyli wniosek o zakup 3 ton. Jeśli nie są Państwo pewni zadeklarowanej ilości we wniosku prosimy o kontakt pod numerem 46 816 63 44, gdzie podczas rozmowy uzyskają Państwo niezbędne informacje.

Druki wniosku są dostępne w siedzibie GOPS w Młodzieszynie, bądź na stronie https://gops.mlodzieszyn.pl/zakup-peferencyjny-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych/

Skip to content