Dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Młodzieszyn w 2020 roku otrzymała dofinansowanie na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w kwocie 116.760,00 zł.  Środki są  przeznaczone na opłacanie posiłku, świadczenia  pieniężnego.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc może być przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kryteria skorzystania z pomocy.

Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej to znaczy:

 

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł
  • w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny

            ( np. dla 4 osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00 zł)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w godzinach pracy GOPS lub telefoniczny pod numerami: (46) 816-63-43, (46) 816-63-45

 

Skip to content