Zgłoś się do projektu rehabilitacji kompleksowej w 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje o możliwości skorzystania z projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” dla osób niepełnosprawnych realizowanym przez MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą na zlecenie PFRON.

Poniżej publikujemy informację jak wygląda proces kwalifikacji do projektu.
Powróć z nami do zdrowia! Powróć z nami do pracy!

Jak się zgłosić do projektu?
1. Aby ubiegać się o udział w projekcie wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić.
2. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dołącz jego kopię do formularza zgłoszeniowego.
(Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności)
3. Formularz zgłoszeniowy wyślij na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zglos-sie-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej-w-2021-roku/
Rehabilitacja kompleksowa
4. Po otrzymaniu dokumentów pracownicy projektu niezwłocznie skontaktują się z Tobą telefonicznie, aby zaprosić Cię na Komisje Kwalifikacyjną.
5. Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Centralną.
6. Po zatwierdzeniu przez Komisję Centralną zostaniesz poinformowany o wynikach. Jeżeli wynik będzie pozytywny, zostaniesz zaproszony do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.
Na każdym etapie zgłoszenia, jeżeli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy zadzwoń pod numer 22 50 55 600 lub napisz wiadomość na adres ork@pfron.org.pl
Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?
Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.
Do kogo skierowany jest projekt?
Do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.
Na czym polega udział w projekcie?
Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

  • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.
Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).
Uwaga! Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

O Uczestnikach naszego projektu możesz przeczytać na niepelnosprawni.pl

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Skip to content