Wypoczynek zimowy dla dzieci w wieku 8-16 lat.

Zamieszczamy informacje  dotyczące możliwości wyjazdu na zimowisko.

Otrzymaliśmy możliwość zgłoszenia  5 osobowej grupy dzieci mieszkańców Gminy Młodzieszyn.

Zgłoszenia od rodziców w formie telefonicznej  46 816 63 43 , 46 861 63 45 lub osobiści przyjmujemy do dnia 02.02.2022 r do godziny 10.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej treść informacji którą uzyskaliśmy od Towarzystwa Nasze Szwederowo.

Chciałbym poinformować o organizowanym i dofinansowanym przez nas zimowisku dla  dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie: 5 luty-12 luty 2022 r. (turnus 8-dniowy).

Proponowane miejsce wypoczynku, jak i miejscowość są bezpieczne w panującej pandemii koronawirusa. Na obiekcie będą przebywać wyłącznie uczestnicy wypoczynku  a Tleń jest miejscowością turystyczną, ale nie masowo obleganą w okresie zimowym.

Nasze kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa mazowieckiego,
z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Obiekt „PATRIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych
gmin w Polsce.
 

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 300 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS).

Z propozycji mogą skorzystać też pozostałe dzieci za dopłatą 975 złotych od skierowania.

Rodzic może skorzystać z płatności bonem turystycznym.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

W przypadku konieczności odwołania wypoczynku ze względu na okoliczności związane
z rozwojem pandemii COVID-19 organizator zwróci niezwłocznie wpłacone kwoty rodzicom.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

W załączeniu ulotka dotycząca wyjazdu.

prospekt zima 2022 3T (1)

 

Skip to content