Wypoczynek letni dla dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS

Zamieszczamy informację o możliwości skorzystania z wypoczynku letniego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras dla dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS.

Miejsce: Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. małopolskie
Termin: 21.07.2020r. – 30.07.2020r.
Opłata dla dzieci rolników: 0 zł

Zapraszamy rodziców którzy  ubezpieczeni są w KRUS i  chcą zapisać  dzieci na kolonie  do zgłaszania się do  GOPS w Młodzieszynie w godzinach 8-16 lub telefonicznie  46 816 63 42 do dnia 2 lipca 2020 czwartek.

Więcej informacji w załącznikach:

! Pismo przewodnie

Informacja dla Rodziców

Program Biały Dunajec 21.07.2020-30.07.2020

Skip to content