Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z woj. mazowieckiego 2022

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z woj. mazowieckiego 2022

Niepełnosprawność przysparza wiele trudności oraz problemów osobom nią dotkniętym, ale stawia także wiele wyzwań przed ich najbliższymi. Sytuacja życiowa rodzin, w których pojawia się niepełnosprawność, bywa bardzo skomplikowana i często wymaga zarówno wsparcia ekonomicznego, jak i społecznego oraz psychologicznego. W ramach realizacji projektu Fundacja Edukacji Nowoczesnej podejmie działania, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, a także zapewni pomoc psychologiczną i prawno-informacyjną rodzinie tych osób.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną warsztaty grupowe (4 grupy 5-osobowe: średnio 2,5h dwa razy w miesiącu) rozwijające ich umiejętności oraz pasje. Każda osoba będzie mogła wybrać spośród poniższych grup tematycznych:
 • gra na instrumentach (klawisze, perkusja, gitara, instrumenty smyczkowe);
 • nauka wokalu/emisji głosu, nauka homerecordingu;
 • szkolenie wizerunkowe (praca z wizerunkiem/stresem/trening asertywności);
 • nauka tańca (przewidziane są specjalistyczne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi);
 • nauka języka obcego;
 • szkolenie komputerowe, z obsługi smartfona, projektowania graficznego, obróbki zdjęć;
 • zajęcia fotograficzne.
 1. Dla rodziców/opiekunów prawnych oraz innych członków rodziny osób z niepełnosprawnością zorganizowane zostaną:
 • indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz technicznego (dot. m.in. przysługujących osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i/lub opiekunom dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, usług) w formie dyżurów. W bieżącym roku zostanie na nie poświęcone odpowiednio 72h, 72h i 36h;
 • grupy wsparcia (średnio 2,5h w każdym miesiącu).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

 1. Dla osoby z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności oraz podpisany formularz zgłoszeniowy (skan lub wersja papierowa);
 2. Dla członków rodziny lub opiekuna prawnego – orzeczenie o niepełnosprawności osoby spokrewnionej oraz podpisany formularz zgłoszeniowy (skan lub wersja papierowa).

Projekt jest skierowany do osób z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich z woj. mazowieckiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani całodobowej placówki wsparcia.

Kontakt: e-mail: p.kajstura@fen.net.pl, tel: 721 107 590

Okres realizacji projektu: od 23.05.2022 r. do 30.11.2024 r.

Projekt sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

www: http://www.fen.net.pl

Facebook: https://www.fb.com/FundacjaEdukacjiNowoczesnej

Skip to content