„Uwierz w siebie!”.

Na prośbę INSPIRES Sp. z o. o.  załączeniu zamieszczamy plakat informujący o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. „Uwierz w siebie!”.

Celem powyższego projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 200 osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby (140 Kobiet,60 Mężczyzn) w wieku powyżej 18r.ż. zamieszkujących jedno z woj.: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy do 30.06.2023r. Okres realizacji projektu to 11.2021 06.2023r.

Uczestnikom projektu oferujemy opracowanie diagnozy wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Każdy U zostanie objęty min. dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego Indywidualnego Planu Działania z katalogu:

– Doradztwo/poradnictwo zawodowe
– Indywidualne pośrednictwo pracy
– Szkolenia zawodowe
– Staże
– Wsparcie psychologiczne

Każdy z Uczestnik/czka ma możliwość otrzymać materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty),wyżywienie, zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie osoby Każdy z U ma możliwość otrzymać materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty),wyżywienie, zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie osoby niepracujące), w przypadku szkoleń/staży: stypendium szkoleniowej/stażowe, ubezpieczenie.

W przypadku wsparcia w projekcie osób pełniących funkcje opiekuńcze (nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) Realizator projektu ma możliwość sfinansowania kosztów opieki, poprzez przyznanie tego wsparcia towarzyszącego w trakcie udziału danej osoby w projekcie.

Więcej informacji na stronie:

http://www.uws-power.inspires.pl

plakat_UWS_krzywe_druk

Skip to content