Umowa podpisana – program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

25 lutego 2022 r. Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk i Skarbnik Gminy Małgorzata Zawadzka podpisały umowę na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wynosi 105.876,00 zł.

Pozyskane środki finansowe umożliwią korzystanie z usługi asystenta osobistego  osobom zamieszkałym na terenie Gminy Młodzieszyn. Planowana liczba osób  która skorzysta z programu  to 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Planowany limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wyniesie zgodnie z wytycznymi do programu 2022 nie więcej niż:
–  720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– 360 godzin rocznie dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu za usługi asystencji osobistej nie  będą ponosili odpłatności.

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy i nie może przekroczyć limitów rocznych  zapisanych w programie.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Więcej informacji  związanych z naborem do programu niedługo opublikujemy na stronie internetowej.

Skip to content