Udział w projekcie „Włącz się społecznie i zawodowo”.

Na prośbę ATJ Lingwista SP. zo.o.o , upowszechniamy  informację o możliwości udziału w projekcie „Włącz się społecznie i zawodowo”, współfinansowanym przez Unię Europejską.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie województwa mazowieckiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

– indywidualna diagnoza,

– praca socjalna,

– trening kompetencji psychospołecznych,

– szkolenia zawodowe,

– staże,

– pośrednictwo pracy,

– poradnictwo i terapia rodzinna.

KRYTERIA GRUPY DOCELOWEJ:

– osoby powyżej 18 roku życia,

– zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,

– osoby bez zatrudnienia,

– osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

– pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych i korzystających z PO PŻ.

UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE :

-stypendium szkoleniowe,

– ubezpieczenie,

– refundacja kosztów dojazdu.

Więcej informacji na stronie: https://www.spolecznieizawodowo.lingwista.org.pl/

Formularz-zgloszeniowy9.1

Skip to content