Rządowy Program dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.

Szanowni Państwo,
na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazujemy informację, dotyczącą możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, z uwagi na zmianę z dniem 28 marca br. sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna telewizja naziemna.
Dotychczasowa technologia nadawania została zastąpiona nowym standardem DVB-T2/HEN/C i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programów telewizyjnych w jakości HD/UHD.Dla znacznej liczby posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub zakupu nowego odbiornika telewizyjnego. Część gospodarstw domowych może nie być przygotowana na dodatkowy koszt zakupu odpowiedniego sprzętu pozwalającego na nieprzerwany odbiór telewizji.

W związku z powyższym, został przygotowany specjalny program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał telewizji naziemnej i nie posiadają środków na dostosowanie sprzętu do technologii DVB-T2/HEV/C. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora.

Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (członka rodziny lub domownika) przez Internet – https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2(formularz online) lub w tradycyjnej formie papierowej w placówkach Poczty Polskiej.

Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe. Przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego.
Program dofinansowania będzie trwał do  31 grudnia 2022 roku. Do tego czasu będzie można ubiegać się i realizować świadczenie.
Po wpisaniu na stronie https://telewizjanaziemna.pl/  modelu i marki telewizora można dowiedzieć się, czy posiadany telewizor odbiera nowy standard.
Więcej szczegółów na temat zmiany standardu nadawania oraz programu dofinasowania do zakupu odbiornika cyfrowego znaleźć można na stronie https://www.gov.pl/web/dvbt2  lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.
Skip to content