Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, o możliwości składania nowych wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2019.  Dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn należących do parafii  Giżyce.   

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej np:

-ubóstwo,

-bezdomność,

-niepełnosprawność,

-potrzeba ochrony macierzyństwa lub  wielodzietność,

i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Wnioski wraz z kompletem dokumentów o dochodach osoby/rodziny przyjmowane są w siedzibie GOPS pok. Nr 2

 

Skip to content