Pomoc dla dzieci w formie darmowych posiłków w szkołach od września do grudnia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca września 2021 r. do grudnia 2021 r. dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w pomoc będą przyjmowane wraz z kompletem dokumentów.

Warunkiem otrzymania w/w pomocy są kryterium dochodowe 792,00 zł na osobę w rodzinie lub na osobę samotną 1051,50 zł oraz jedna z przesłanek:

 1. Ubóstwo
 2. Sieroctwo;
 3. Bezdomność;
 4. Bezrobocie;
 5. Niepełnosprawność;
 6. Długotrwała lub ciężka choroba;
 7. Przemoc w rodzinie;
 8. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 1. Trudność w integracji cudzoziemców;
 2. Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 3. Alkoholizmu lub narkomanii;
 4. Zdarzenie losowe i sytuacji kryzysowej;
 5. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Młodzieszyn  lub pod numerami telefonu:
46 816 63 43, 46 816 63 44, 46 816 63 45.

Skip to content