Okres świadczeniowy 2020/2021-terminy składania wniosków

Od 1 lipca ruszył nabór wniosków elektronicznych o świadczenie „Dobry start”, zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Ważną informacją jest to, że nie  trzeba składać wniosków o 500+, ponieważ świadczenia przyznane w ubiegłym roku będą wypłacane aż do 31 maja 2021 r. Nabór nowych wniosków o 500+ rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r.

Okres świadczeniowy 2020/2021-terminy składania wniosków:

Od 1 lipca 2020-elektronicznie,

od 1 sierpnia 2020-papierowo

 

 

W 2020r nie składamy wniosków, jeżeli świadczenie jest już przyznane.

Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego 2021-elektronicznie, od 1 kwietnia 2021-papierowo.

Skip to content