Nowy okres świadczeniowy – zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są:

– od 1 lipca 2021 – drogą elektroniczną,

– od 1 sierpnia 2021 – drogą tradycyjną (papierową).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać po numerami telefonów:

46 – 816-63-47 – zasiłek rodzinny

46 – 862-41-59 – fundusz alimentacyjny.

Szczegółowe informacje o świadczeniach można znaleźć na stronie GOPS-u w odpowiednich zakładkach.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na bieżący okres oraz na okres 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej GOPS w zakładce formularze do pobrania lub w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Skip to content