Materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy

Na prośbę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Polityki Społecznej zamieszczamy plakaty informacyjne dla obywateli Ukrainy z informacjami w sprawie możliwości wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz oferowanej pomocy. Informacje zamieszczone są na stronach internetowych  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

 

Skip to content