Kurs polskiego języka migowego (PJM).

Na prośbę Stowarzyszenia Rozwoju PITAGORAS, upowszechniamy  informację o możliwości udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania.  Działajmy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób posiadających trudności w komunikowaniu się z powodu swoich niepełnosprawności.

Kurs odbywa się średnio raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwa 60 godzin lekcyjnych. Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji.  W województwie mazowieckim  dofinansowanie do kursu wynosi  do 90%, które można uzyskać z PFRON. Możliwość uzyskania dofinansowania ma każda osoba, która ma kontakt z osobami  z trudnościami w komunikowaniu się.

Wnioski należy przesłać najpóźniej do 28.02.2022r., ponieważ PFRON posiada ograniczone  środki i liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

 

wniosek_pit_elementarny_mazowieckie_jesienna_2022

Skip to content