Komunikat dla mieszkańcy Gminy Młodzieszyn którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, prosimy mieszkańców gminy Młodzieszyn o bieżące informowanie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie o przyjętych uchodźcach :

  1. Adres zamieszkania uchodźców,
  2. Imię i nazwisko, telefon kontaktowy gospodarza,
  3. Liczba osób przyjętych dorośli, dzieci: Imię i nazwisko wiek

Informację przyjmujemy osobiście w siedzibie GOPS w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (prosimy w miarę możliwości zabranie ze sobą dokumentów tych osób w celu prawidłowego spisania danych osobowych )

Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość uchodźców przyjechała do zaprzyjaźnionych rodzin, brakuje nam dokładnej informacji o ich liczbie oraz miejscach pobytu, co jest niezbędne dla określenia  skali potrzeb oraz koordynacji pomocy, chociażby w zakresie opieki zdrowotnej, czy przygotowania szkół na przyjęcie dzieci.

Skip to content