INFORMACJA O WYNIKU OGŁOSZENIA O WOLNYM MIEJSCU PRACY PRACOWNIK SOCJALNY NA ZASTĘPSTWO

INFORMACJA O WYNIKU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że w wyniku  ogłoszenia o  wolnym miejscu pracy  na zastępstwo na stanowisku pracy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, 96-512 Młodzieszyn do zatrudnienia na stanowisku  pracownik socjalny wybrana została Pani Katarzyna Chmielewska, zamieszkała – Juliopol.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wystarczającym  poziomie do objęcia w/w stanowiska.

 

informacja o wyniku

 

Młodzieszyn, 17 maj 2021 r.

 

Skip to content