INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie lub dzieło)

Ogłoszenie: asystent rodziny

Data publikacji ogłoszenia: 11.02.2015r.

Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa  Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie www.gopsmlodzieszyn.e-sochaczew.pl, bip gminy Młodzieszyn www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl  oraz  tablica informacyjna  Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Termin składania ofert upłynął z dniem: 27.02.2015r. o godz. 16:00

 1. Osoby biorące udział w otwarciu oferty:
 2. Małgorzata Zawadzka   – przewodnicząca komisji
 3. Maria Czerwińska      – członek komisji
 4. Marzanna Połeć – członek komisji
 5. Renata Zientara – członek komisji
 6. Jarosław Hernik – członek komisji
 7. W odpowiedzi na ogłoszenie zostało złożonych  7  ofert.

III. Złożone oferty wpłynęły w wymaganym terminie i spełniały wymagania  określone w

ogłoszeniu.

 1. Wyboru asystenta rodziny  dokonano dn. 09.03.2015r. Komisja w składzie
 2. Małgorzata Zawadzka   – przewodnicząca komisji
 3. Maria Czerwińska      – członek komisji
 4. Marzanna Połeć – członek komisji
 5. Renata Zientara – członek komisji

dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez  przeprowadzenie rozmów z kandydatkami w kolejności składanych ofert.

 1. W wyniku przeprowadzonej procedury najkorzystniejszą ofertę przedstawiła P. Anna Simińska.
 2. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło siedem ofert, które spełniały  wymagania określone w   ogłoszeniu. Przeprowadzono  rozmowy kwalifikacyjne. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w wyniku głosowania członków komisji P. Anna Simińska zdobyła 4 głosy „za”.

Skip to content