Informacja dotycząca dyżurów pracownika socjalnego w Kamionie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż  od kwietnia 2015 w  drugi czwartek każdego miesiąca w godzinach 10.00-14.00  w siedzibie Filii Bibliotecznej w Kamionie będzie pełnił dyżur pracownik socjalny, który będzie pomagał osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, poprzez: przyjmowanie wniosków, sporządzanie wywiadów środowiskowych, pracę socjalną, udzielanie porad i informacji.

Harmonogram dyżurów:

9 kwietnia 2015         w godzinach 10.00-14.00

14 maj 2015               w godzinach 10.00-14.00

11 czerwca 2015        w godzinach 10.00-14.00

9 lipiec 2015               w godzinach 10.00-14.00

13 sierpnia 2015        w godzinach 10.00-14.00

10 września 2015       w godzinach 10.00-14.00

8 październik 2015     w godzinach 10.00-14.00

12 listopad 2015        w godzinach 10.00-14.00

10 grudnia 2015         w godzinach 10.00-14.00

Skip to content