Informacja nowy okres świadczeniowy 2017/2018 fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze – 500+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

 I. Informuje iżod sierpnia 2017 będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnego tj. od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Rokiem bazowym z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa będzie rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego- zgodnie z zapisami ustawy.
KRYTERIUM DOCHODOWE: 725 ZŁA NA OSOBĘ

II. Informuje iż, od sierpnia 2017 będą przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2017 do 31 października 2018. Rokiem bazowym z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa będzie rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego- zgodnie z zapisami ustawy.
KRYTERIUM DOCHODOWE: 674 ZŁ NA OSOBĘ LUB 764 ZŁ W RODZINIE Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Przypominamy, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzieci kontynuujące lub podejmujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej powinny do dnia 10 września 2017r. dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018.

III. Informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych -500+ tj. 2017/2018- tj. od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku będziemy przyjmować od  sierpnia 2017r. Rokiem bazowym z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego- zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

KRYTERIUM DOCHODOWE: PRZY BIEGANIU SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE DZIECKO 800 ZŁ NA OSOBĘ LUB 1200 ZŁ W RODZINIE Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Od 01 sierpnia 2017r. będą obowiązywały nowe formularze wniosków o wszystkie w/w  świadczenia (tj. fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze – 500+).

 

Skip to content