INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W FUNKCJONOWANIU OD 22 kwietnia 2020r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 22 kwietnia br. wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. W celu załatwienia spraw  osoby będą zapraszane pojedynczo.

Interesanci proszeni są o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz do poleceń pracowników:
– noszenie maseczek zakrywających usta i nos,
– używanie rękawiczek jednorazowych,
– używanie płynów dezynfekujących.

Osoby z wyraźnymi objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w GOPS i stosowanie kontaktu w formie telefonicznej bądź e-mail.

Sprawy można nadal  załatwiać  telefonicznie

tel. 46- 862-41-59

tel. 46- 816-63-43, 44, 45  pracownicy socjalni

tel. 46- 816-63-47  świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne
udzielamy wszelkich informacji jakie dokumenty należy skompletować aby załatwić sprawę

lub e-mail: gops@mlodzieszyn.pl

Informujemy, że na stronie internetowej www.gops.mlodzieszyn.pl/ w zakładce Formularze do pobrania można pobrać stosowne druki do wypełnienia dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i fundusz alimentacyjnego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w kontakcie  osobom starszym oraz potrzebującym wsparcia np. nieposiadającym internetu.

Prosimy o rozważne i dokładne zastosowanie do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.

Skip to content