Informacja dotycząca wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Poniżej zamieszczamy wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł  dla osób, które przekroczyły granicę Ukrainy i przybyły na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r.:

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE 300

klauzula świadczenie jednorazowe 300

Informujemy, że  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przyjmujemy wnioski o powyższe świadczenie.

Przypominamy, że warunkiem który musi być spełniony przy złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego jest:

 

 

Skip to content