Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2016 do czerwca 2016 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 771 zł netto. Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości otrzymywanych dochodów netto oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w pomoc są już przyjmowane.

Szczegółowe informacje są udzielane w pokoju nr 2 lub pod numerami telefonu:  46 816 63 43, 46 816 63 45.

Skip to content