Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie udziela pomocy finansując zakup obiadów dla dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że wnioski o w/w pomoc na okres od stycznia 2017 do czerwca 2017 przyjmowane będą od 15.12.2016r.
Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 771 zł netto. Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o wysokości otrzymywanych dochodów netto oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
Szczegółowe informacje są udzielane w pokoju nr 2 lub pod numerami telefonu:  46 816 63 43,   46 816 63 44,   46 816 63 45.

Skip to content