Informacja dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Informujemy mieszkańców Gminy Młodzieszyn, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, że z dniem 15.04.2022r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust 1 ” Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

 

Przykład:

Obywatel Ukrainy wjechał na teren Polski 01.03.2022r. Maksymalny termin 60 dni za które gospodarz może otrzymać 40 zł. dziennie za zakwaterowanie i wyżywienie mija 29.04.2022r. Dnia 16.03.2022r. uchodźca znalazł miejsce zamieszkania i wyżywienie u gospodarza który nie pobiera od niego wynagrodzenia za wynajem na terenie naszej Gminy. Właściciel miejsca zakwaterowania obywatela Ukrainy  będzie mógł złożyć wniosek o refinansowanie kosztów pobytu uchodźców za okres 45 dni (od 15.03.2022 do 29.04.2022r.)

 

Osoby mogą liczyć na 40 zł za dzień za osobę, której udzielono pomocy w formie zakwaterowania i wyżywienia i nie pobierano od nich wynagrodzenia za wynajem. Bez względu na to, kiedy osoba złoży wniosek będzie przydzielony od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Środki będą wypłacane wstecz, a nie „z góry”.

 

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.

Szczegółowe informacji można uzyska w siedzibie GOPS w Młodzieszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub telefonicznie  46 816 63 43, 46 816 63 45

Skip to content