Informacja dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy i zapewniły im zakwaterowanie i wyżywienie-WNIOSEK.

Informujemy,  mieszkańców Gminy Młodzieszyn, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, że  wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Wzór wniosku zamieszczamy poniżej:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

informacja_do_weryfikacji_wniosku_2022

klauzula pomoc

Osoby mogą liczyć na 40 zł za dzień za osobę, której udzielono pomocy w formie zakwaterowania i wyżywienia. Bez względu na to, kiedy osoba złoży wniosek będzie przydzielony od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Środki będą wypłacane wstecz, a nie „z góry”. Z założenia będzie wypłacane przez 60 dni. Wniosek będzie obejmował czas, który faktycznie uchodźcy spędzili w domu rodziny, która pomogła im w zakwaterowaniu i wyżywieniu.

Refinansowanie pobytu uchodźców nie będzie wypłacane na kolejne dni ich pobytu. Nie można z góry zakładać, że będą to dwa, trzy tygodnie czy dwa miesiące.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.

Szczegółowe informacji można uzyska w siedzibie GOPS w Młodzieszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub telefonicznie  46 816 63 43, 46 816 63 45

Jednocześnie przypominamy, o konieczności złożenia deklaracji  gospodarki odpadami na zwiększoną liczbę osób na nieruchomości na czas pobytu gości. Poniżej znajdują się druki deklaracji.

SKM_C224e20062410270

wzór-II-deklaracji-2020-DO-DRUKU

 

Skip to content