Informacja

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach współpracy z Funduszem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej realizuje projekt „Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Nasze działania obejmują swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego.  Osoby, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie, groźby karalnej, stalkingu, rozboju, pobicia, kradzieży, oszustwa lub innych czynów karalnych, mogą korzystać z pomocy specjalistów „Niebieskiej Linii” – psychologów i prawników oraz różnych form pomocy materialnej. Pomagamy osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwem powrócić do pełni życia zawodowego, osobistego i społecznego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod adresem: www.niebieskalinia.pl.

W załączeniu zamieszczamy plakat oraz informujemy o możliwości uzyskania pomocy w  placówce, która mieści się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13 (Dzielnica Ochota).

NL-plakat-nowy

Skip to content