Bezpłatne posiłki dla seniorów powyżej 60 roku życia oraz osób niesamodzielnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Młodzieszyn w czasie trwania pandemii, nawiązał współpracę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Na podstawie zawartego porozumienia 35-ciu samotnych seniorów powyżej 60 roku życia oraz osoby niesamodzielne, otrzymają bezpłatnie dwudaniowy ciepły posiłek. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie  naszych seniorów posiłki zostaną dostarczone bezpośrednio do domu. Program dostawy posiłków będzie realizowany również  w weekendy do 20.12.2020r.

Dostarczanie posiłków rozpocznie się w dniu 1 grudnia 2020 przez firmę wyłoniona w przetargu przez MCPS w Warszawie.

Skip to content