Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXED.PL- 720 720 020

Informujemy, iż od 25 listopada  Fundacja SEXED.PL realizuję kampanię przeciwko przemocy i uruchomiła antyprzemocowy telefon zaufania, pod którym osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc :

„RUSZYŁA LINIA POMOCY ORAZ NOWA KAMPANIA SPOŁECZNA SEXED.PL., MÓWIMY W NIEJ O PRZEMOCY W BLISKICH RELACJACH I ZWIĄZKACH. NASZE DZIAŁANIA I WSPARCIE KIERUJEMY DO KAŻDEJ OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY, STOSUJĄCEJ PRZEMOC, JAK I OSÓB OBSERWUJĄCYCH TAKIE ZACHOWANIA.

25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i początek obchodów 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Naszą kampanią społeczną chcemy zwrócić uwagę na problem przemocy w bliskich związkach oraz zachęcić do sięgania po pomoc – zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i osoby, które ją stosują.

Zależy nam, aby ciężar radzenia sobie z odpowiedzialnością za przemoc nie spoczywał wyłącznie na osobach, które jej doświadczają, ale również na otoczeniu, które często ignoruje lub nie dostrzega problemu.”

Jeśli dostrzegasz przemoc w swoim otoczeniu , w swoim związku lub relacjach intymnych , zadzwoń pod numer  720 720 020.  Linia pomocy SEXED.PL  działa od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Poniżej zamieszczamy plakaty kampanii  i zachęcamy również  do obejrzenia spotów antyprzecomowych Linii Pomocy SEXED.PL:

 

Skip to content