„Uwolnij swój potencjał!”

GOPS Młodzieszyn informuję o rozpoczęciu realizacji projektu „Uwolnij swój potencjał!” oraz o procesie rekrutacji, który rozpocznie się 01.09.2021 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą możliwe do pobrania na stronie http://www.krajowecentrumpracy.pl/ , w zakładce projektu.
Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 150 uczestników proj. (90 K,60 M), tj. osób niepracujących, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach Projektu każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w następujących działaniach projektowych:
  1. Diagnoza potrzeb i potencjałów uczestnika projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej ścieżki Reintegracji (2 h spotkania z doradcą zawodowym na uczestnika oraz 2 h spotkania z psychologiem na uczestnika),
  2. Moduł aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym: indywidualne poradnictwo psychologiczne (4 h na uczestnika), indywidualne poradnictwo specjalistyczne: prawne, finansowe, rodzinne (4 h na uczestnika) oraz grupowe warsztaty umiejętności społecznych (4 dni po 6 godz./dzień, w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek),
  3. Moduł aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, w tym: grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (4 dni x 6 h), kurs zawodowy podnoszący kwalifikacje/kompetencje (ok. 100 godz., w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek, za udział w kursie przysługuje stypendium szkoleniowe),
  4. Moduł aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w tym: indywidualny coaching zawodowy (5 h na uczestnika), kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4 h na uczestnika), 3-miesięczny staż zawodowy (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe)
Skip to content