Świadczenie 500+ od stycznia 2022r.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Z uwagi, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można będzie złożyć tylko w formie elektronicznej, ZUS zapewni wszystkim zainteresowanym taką możliwość. Każda osoba będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu tych dokumentów.

Od stycznia 2022r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko należy złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

W przypadku osób, które mają obecnie przyznane świadczenie 500+ na dziecko (dzieci) lub złożą wniosek do 31 grudnia 2021r, do końca okresu, na jaki świadczenia zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. kontynuacją wypłaty świadczenia wychowawczego będą zajmowały się gminy.

Skip to content