Nabór uczestników na kolonie letnie 2015

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy współpracy z Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym „CHOPIN” organizuje w 2015 roku kolonie letnie integracyjno-krajoznawczo-sportowe w miejscowości Biały Dunajec Pensjonat „BERNADETTA” w terminie:

5 – 11.07.2015 r. – koszt pobytu 680zł.

Osoby zainteresowane wypoczynkiem proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie lub Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Młodzieszynie. Rodziny dysfunkcyjne lub spełniające kryterium dochodowe pomocy społecznej mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie. Minimalna wpłata własna 70zł, drugie dziecko z rodziny spełniające kryteria  udziału ponosi odpłatność w wysokości 340 zł .

Rodziny nie spełniające powyższych kryteriów ponoszą 100% odpłatności tj. 680 zł.

Ostateczny termin naboru kandydatów do wypoczynku ustala się na 19.06.2015 rok.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie

Mirosław Domińczak

Dodaj komentarz

Skip to content