Można na Ciebie oddać 1% podatku ? – przekażemy tą informację mieszkańcom gminy Młodzieszyn.

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych – składania deklaracji PIT do urzędów skarbowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie chce ułatwić mieszkańcom wsparcie  osób  i organizacji pozarządowych posiadających status opp z terenu gminy Młodzieszyn, jednocześnie pomóc tym podmiotom dać się zauważyć.

Zachęcamy osoby którym można przekazać 1% podatku i organizacje pożytku publicznego z terenu gminy Młodzieszyn oraz działające na tym terenie, a także podopiecznych opp zamieszkujących w gminie Młodzieszyn do kontaktowania się z pracownikami tutejszego GOPS i przekazywania informacji o sobie (nazwa organizacji, numer KRS). Tym sposobem utworzona zostanie lista, która następnie opublikowana będzie na stronie internetowej urzędu i na bieżąco uaktualniana.

Każdy czas jest dobry na pomoc i każda jej forma zasługuje na uznanie, natomiast ta – wsparcie podatkiem i odliczenie 1 % – jest szczególnie prosta i niewymagająca.

Przypominamy, że status opp mogą mieć działające na rzecz dobra wspólnego stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, tzw. organizacje kościelne i kluby sportowe  oraz osoby które potrzebują wsparcia w procesie leczenia i rehabilitacji.

W załączeniu zamieszczamy także oświadczenie o wyrażeniu zgody,  które należy złożyć  wypełnione  wraz z informacją do zamieszczenia na stronę. W terminie do 15 stycznia 2021 r.

Więcej informacji udzielamy w siedzibie GOPS lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Zgoda ogłoszenie

Skip to content