Kolejna dostawa żywności w ramach Programu 2020 POPŻ

W dniu 20.07.2021 r. przyjęto dostawę produktów żywnościowych dla mieszkańców gminy Młodzieszyn,  w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020. Dziękujemy strażakom z OSP Budy Stare oraz pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy za pomoc w rozładunku prawie 11 ton żywności.

Informujemy, iż w  OSP Budy Stare dnia 21 lipca 2021r.- środa odbędzie się wydawanie żywności dla osób objętych programem POPŻ Podprogram 2020, w następujący sposób:

Według kolejności alfabetycznej nazwisk tj:

od A- G  –  od  godziny 9.00 do 10.00

od J- K   –  od godziny 10.00 do 11.00

od L-O   –  od godziny 11.00 do 12.00

od P- R  –  od godziny  12.00 do 13.00

            S –  od  godziny 13.00 do 14.00

Od T -Ż  – od godziny 14.00 do 15.00

Przypominamy o zabraniu toreb na żywność.

 

Przypominamy o zakrywaniu ust i nosa, zachowaniu bezpiecznego odstępu 2 – metrowego oraz nietworzeniu kolejek przed wyznaczonymi godzinami.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.

Skip to content