„Akcja aktywizacja”

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Młodzieszynie informuje o rozpoczęciu realizacji projektu”Akcja aktywizacja” oraz o procesie rekrutacji, który rozpocznie się 01.08.2021 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą możliwe do pobrania na stronie http://www.inqsys.pl/

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 80 osób (48 Kobiet i 32 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego.
W ramach Projektu każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w następujących działaniach projektowych:
  1. Indywidualna diagnoza potrzeb i predyspozycji uczestnika projektu z opracowaniem Indywidualnej ścieżki Reintegracji (2 h na uczestnika),
  2. Blok miękkich kompetencji społecznych, w tym indywidualne spotkania z psychologiem (4 h na uczestnika) oraz grupowe warsztaty aktywizacji społecznej (4 dni po 8 godz./dzień, w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek),
  3. Kurs zawodowy podnoszący kwalifikacje/kompetencje (ok. 120 godz., w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek, za udział w kursie przysługuje stypendium szkoleniowe),
  4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4 h na uczestnika),
  5. 3-miesięczny staż zawodowy (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe)
Skip to content