500+ Terminy i sposób składania wniosków

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego 2021r.) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia 2021r.).

Najszybsza i najbezpieczniejsza jest droga elektroniczna – wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na  okres 2021/2022 w terminie do 30 kwietnia 2021r. oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

 

Skip to content