Numer konta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

ul. Wyszogrodzka 23A

96-512 Młodzieszyn


numer konta 12 9283 0006 0030 3417 2000 0010

Numer konta, na które należy przesyłać należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn
36 9011 0005 0273 0619 2000 0020

Skip to content