Czyste Powietrze

„Czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiąganych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydanie zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Powyższe wnioski ( żądania wydania zaświadczenia ) przyjmowane są w dziale świadczeń rodzinnych, pokój nr 1. Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu:   46 816-63-47.

Druk wniosku poniżej.

wniosek Czyste powietrze, 5,6,7 osoba

Skip to content