OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych  NA ZASTĘPSTWO w wymiarze – 1 etat

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych  NA ZASTĘPSTWO w wymiarze – 1 etat P. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. 1.Niezbędne wymagania od kandydatów: 1) Obywatelstwo polskie, 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA   SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn Forma zatrudnienie : umowa o pracę – w pełnym wymiarze czasu  pracy  I. Niezbędne wymagania Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2  Rozporządzenia … Czytaj dalej

Pomoc w formie darmowych obiadów dla dzieci w szkołach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2018 do czerwca 2018 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w … Czytaj dalej

„Krok naprzód”Informacja o projekcie

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż prowadzimy rekrutację do projektu pn. „Krok naprzód” (numer projektu: RPMA.09.01.00-14-8203/17) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej : 09. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, numer działania: 09.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wysokość dofinansowania projektu … Czytaj dalej

Informacja o projekcie „Zaktywizowane mazowieckie”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2017 roku Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Zaktywizowane mazowieckie” (nr umowy: RPMA.08.02.00-14-4307/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Osi VIII – Rozwój rynku pracy, Działania 8.2 – Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.   W związku z realizowanym projektem „Zaktywizowane mazowieckie” zwracamy … Czytaj dalej

Informacja o projekcie „Liderzy Zmiany”

Informuję, iż od dnia 01.10.2017 do dnia 31.08.2019 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE S.A. za pośrednictwem „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” Sp. z o.o., w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, realizowała będzie projekt pt. „Chcemy być aktywni!”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego … Czytaj dalej

Informacja dotycząca projektu „Otwórz się na zmiany” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Navigator International sp.z.o.o Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa Szanowni Państwo, W związku z podpisaniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,  umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.09.01.00-14-7941/17-00, współfinansowanego przez UE w ramach działania 9.1,  chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji i rekrutacji do projektu  pn.”Otwórz się na zmiany!” nr. RPMA.09.01.00-14-7941/17 skierowanego do osób zagrożonych … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę na zastępstwo)

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY   Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,  96-512 Młodzieszyn   Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy   WYMAGANIA: Asystentem rodziny może być osoba, która: posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, … Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY (umowa o pracę na zastępstwo)

 OGŁOSZENIE O WOLNYM MIEJSCU PRACY NA STANOWISKU ASYSTENTA RODZINY Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,  96-512 Młodzieszyn Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy WYMAGANIA: Asystentem rodziny może być osoba, która: posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie … Czytaj dalej

Skip to content