Informacje

Zatrudnienie:
 p.o. kierownika  Mariola Winnicka
– pracownik socjalny – Renata Zientara
– pracownik socjalny – Magdalena Winnicka
– pracownik socjalny – Zofia Domańska
– świadczenia rodzinne – Mariola Winnicka
– pracownik administracyjno–biurowy – Elżbieta Żakowska
– księgowa – Alina Drzewiecka

– usługi specjalistyczne- Karolina Narewska

-asystent rodziny – Anna Simińska

– świadczenie wychowawcze (500+ ) – Ewa Rybicka