Informacje

Zatrudnienie:
 p.o. kierownika  Mariola Winnicka
– pracownik socjalny – Renata Zientara
– pracownik socjalny – Magdalena Winnicka
– pracownik socjalny – Zofia Domańska zastępstwo Aleksandra Koperska
– świadczenia rodzinne – Joanna Maciejewska
– pracownik administracyjno–biurowy  i fundusz alimentacyjny– Elżbieta Żakowska
– księgowa – Alina Drzewiecka

– usługi specjalistyczne- Karolina Narewska

-asystent rodziny – Anna Simińska zastępstwo Karolina Wlazło

– świadczenie wychowawcze (500 plus ) – Ewa Rybicka

 

 

Skip to content