Dodatek osłonowy

Od  stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie , które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, tel … Czytaj dalej

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Czym jest Kampania 16 Dni? 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)? Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw … Czytaj dalej

Pilnie potrzebni Wolontariuszki i Wolontariusze Szlachetnej Paczki Akademii Przyszłości, by wspierać najsłabszych

Zamieszczamy informację na prośbę  Stowarzyszenia WIOSNA Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc  przy poszukiwaniu wolontariuszy do SZLACHETNEJ PACZKI I AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej wiadomości do potencjalnie zainteresowanych osób, aktywistów, ludzi, którzy zechcą się zaangażować. Poszukujemy wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, bez których mądra pomoc dla potrzebujących nie będzie … Czytaj dalej

Informacja o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”edycja 2021

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO  PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021 DOFINANSOWANIE  – 277 440 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  277 440 ZŁ    Gmina Młodzieszyn przystąpiła  do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. Wójt … Czytaj dalej

Kolejna dostawa żywności w ramach Programu 2020 POPŻ !!!

Szanowni Państwo, informujemy, iż w  OSP Budy Stare Dnia 26 sierpnia 2021 r. – czwartek odbędzie się wydawanie żywności dla osób objętych programem POPŻ Podprogram 2020, w następujący sposób: Według kolejności alfabetycznej nazwisk tj: od A-G –  od  godziny 9.00 do 10.00 od J-K  –  od godziny 10.00 do 11.00 od L-O  –  od godziny … Czytaj dalej

Apel Wojewody Mazowieckiego

Na prośbę Wojewody Mazowieckiego zamieszczamy treść Apelu o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych. apel

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021” W związku z przystąpieniem Gminy Młodzieszyn do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 277 440 zł … Czytaj dalej

Kolejny raz Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Młodzieszyn- rozdysponowano prawie 11 ton żywności

W dniu 21 lipca 2021 r. w budynku OSP Budy Stare, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, odbyło się kolejne wydawanie paczek żywnościowych dla mieszkańców gminy Młodzieszyn objętych programem POPŻ Podprogram 2020. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  otrzymał 135 rodzin, tj. … Czytaj dalej

Skip to content