Informacja dotycząca świadczeń -Dobry start, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze

Przypominamy osobom które jeszcze nie złożyły wniosków o świadczenia: dobry start – 300+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze -500+ że nadal przyjmujemy wnioski zarówno elektroniczne jak i papierowe. Terminy do kiedy należy składać wnioski: Dobry start – 300+ ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 30 listopada  2018 r. Świadczenia rodzinne aby mieć kontynuację świadczeń od … Czytaj dalejInformacja dotycząca świadczeń -Dobry start, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze

Informacja dotycząca pomocy w formie obiadów  od września 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca września 2018 do grudnia 2018 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje są udzielane w … Czytaj dalejInformacja dotycząca pomocy w formie obiadów  od września 2018

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH SOCJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego  można ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2018/2019. Od 1 do 15 września 2018 można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku. O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący teren Gminy Młodzieszyn, którzy znajdują się w trudnej sytuacji … Czytaj dalejINFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH SOCJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informacja o projekcie „Włącz swoją szansę”

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby: -Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, -Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia … Czytaj dalejInformacja o projekcie „Włącz swoją szansę”

Dobry Start

Szanowni Państwo  informacje o przyznaniu   rządowego programu Dobry Start przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie będą wysyłane e-mailem do osób które złożą wnioski drogą  online lub papierowo i podadzą adres poczty elektronicznej e-mail.  Informujemy  Państwa, iż adresy poczty elektronicznej  z której  będziemy wysyłać taką informację to : gops@mlodzieszyn.pl 500plus.gops@mlodzieszyn.pl rodzinne.gops@mlodzieszyn.pl Prosimy o nie odpowiadanie  na … Czytaj dalejDobry Start

Program „DOBRY START” 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.      W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych, świadczenie wypłaca się tej osobie która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające … Czytaj dalejProgram „DOBRY START” 300 dla ucznia

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych. Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Gminnego Ośrodka … Czytaj dalejOchrona danych osobowych

PUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MŁODZIESZYN

Od 6 kwietnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Młodzieszynie będzie można skorzystać z  Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn. Konsultacje będą udzielane z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Porady nie obejmują przygotowywania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych, sądowych ani administracyjnych jak również reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. … Czytaj dalejPUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MŁODZIESZYN

Skip to content