Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków  o świadczenia rodzinne i  fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2021/2022. Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego  za miesiąc październik 2021 r. należy złożyć wniosek do 31.10.2021 r. Aby otrzymać świadczenia rodzinne za miesiąc listopad 2021 r. należ złożyć wniosek do 30.11.2021 r. Rokiem bazowym, z którego brane są pod uwagę … Czytaj dalej

Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Przypominamy, iż od 1 sierpnia 2021r przyjmujemy wnioski  o świadczenia rodzinne i  fundusz alimentacyjny w formie papierowej. W dalszym ciągu można składać wnioski drogą elektroniczną (od 1 lipca 2021r ). Aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego  za miesiąc październik 2021 r. należy złożyć wniosek do 31.10.2021r. Aby otrzymać świadczenia rodzinne za miesiąc listopad 2021 r. … Czytaj dalej

Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Przypominamy, iż od 1 sierpnia 2021r będziemy przyjmować papierowe wnioski  o świadczenia rodzinne i  fundusz alimentacyjny. W dalszym ciągu można składać wnioski drogą elektroniczną (od 1 lipca 2021r ). Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa będzie rok 2020 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego- zgodnie z zapisami ustawy. Więcej … Czytaj dalej

Kolejna pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Młodzieszyn- rozdysponowano prawie 11 ton żywności

W dniu 21 lipca 2021 r. w budynku OSP Budy Stare, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, odbyło się wydawanie paczek żywnościowych dla mieszkańców gminy Młodzieszyn objętych programem POPŻ Podprogram 2020. Pomoc otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dziękujemy wszystkim którzy … Czytaj dalej

Bezpłatny projekt „FOLM- z natury do rynku pracy”

Na prośbę Banku Żywności w Olsztynie zamieszczamy informacje na temat projektu ,,FOLM – z natury do rynku pracy”. FOLM to darmowy projekt polegający na tygodniowej wyprawie na terenie warmińskich lasów, podczas której młodzi ludzie regenerują się, poznają nowe, ciekawe osoby, bardziej poznają siebie, rozwijają swoje umiejętności społeczne jak i indywidulane, dostają ogromną dawkę motywacji i inspiracji. To … Czytaj dalej

Program ,,Dobry Start” 300+

Szanowi Państwo, na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczamy  informację w sprawie programu ,,Dobry Start” (300+) . Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021r obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowy okres świadczeniowy – zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są: – od 1 lipca 2021 – drogą elektroniczną, – od 1 sierpnia 2021 – drogą tradycyjną (papierową). Więcej informacji na ten temat można uzyskać po numerami … Czytaj dalej

Informacja w sprawie przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do Programu ,,Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, iż w związku z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin – w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. dla potrzeb wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu … Czytaj dalej

500+ Terminy i sposób składania wniosków

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego 2021r.) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia 2021r.). Najszybsza i najbezpieczniejsza jest droga elektroniczna – wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o … Czytaj dalej

Skip to content