PROGRAM ,,Aktywny samorząd”

Informujemy, iż od 1 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”. Program skład się z dwóch modułów. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem SOW (sow.pfron.org.pl/) lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, pokój 21. Program skierowany jest do osób … Czytaj dalej

Masz problemy w szkole lub w domu? Chcesz z kimś o tym porozmawiać? Zadzwoń na infolinię 116 111 ,„Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” i skorzystaj z pomocy.

Każdego dnia konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 odbierają około 300 połączeń od młodych ludzi. Aż 130 z nich dotyczy problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak: depresja, niska samoocena, stres, napięcie, niepokój i lęki, a także zaburzenia odżywiania, samotność i smutek. Wśród tych telefonów są też połączenia od dzieci, które okaleczają się, mają myśli samobójcze czy planują odebrać sobie życie. Miesięcznie konsultanci podejmują około 40 interwencji kryzysowych. To najpilniejsze … Czytaj dalej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają … Czytaj dalej

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Informujemy iż, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Celem kampanii jest promowanie wśród seniorów wiedzy na temat korzyści, jakie niesie bezgotówkowa forma pobierania świadczeń i korzystanie z rachunku bankowego. Z informacji ZUS wynika, że co trzeci ankietowany pobierający aktualnie świadczenie w formie gotówki, byłby skłonny korzystać z konta bankowego,  gdyby otrzymał … Czytaj dalej

Masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień? Skorzystaj z transportu!

Osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu, mogły skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. W tym celu gmin zorganizował specjalny transport z domu pacjenta do punktu szczepień. Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub za pośrednictwem specjalnego numeru telefonu. Mieszkańcy … Czytaj dalej

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Informujemy o możliwości  składania wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2021 roku w ramach działań prowadzonych przez PEFRON. Wnioski można składać on-line w systemie SOW lub za pośrednictwem Powiatowego Centrum Rodziny mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 65, 96 -500 Sochaczew- ( właściwy w przypadku mieszkańców gminy Młodzieszyn ). Kto może ubiegać się … Czytaj dalej

Zmiana kryterium dochodowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przypomina o nowo obowiązujących kryteriach dochodowych uprawniających do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020  w wysokości 220% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osoby, które przekroczyły wcześniej kryterium dochodowe, mogą ponownie zgłosić się do tut. Ośrodka celem przeliczenia dochodu. W … Czytaj dalej

Nowy okres świadczeniowy 500+

Informujemy, iż od dziś można składać drogą elektroniczną wnioski o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. Wnioski można składać drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS. Prosimy o prawidłowe zaznaczanie w składanym wniosku okresu … Czytaj dalej

Informacja dotycząca szczepień.

Od 25 stycznia  ruszyły  szczepienia seniorów 80 plus. E-skierowania dla nich wystawiane są automatycznie w systemie, według PESEL. Nie mają one kodu jak inne skierowania. Ważne są 90 dni. Nie obowiązuje też rejonizacja, co oznacza, że każdy może sobie wybrać dowolny punkt szczepień. Seniorzy mogą umawiać się na termin zastrzyków na trzy sposoby z wykorzystaniem centralnego systemu e-rejestracji, … Czytaj dalej

Nowy okres świadczenie wychowawcze – 500 +

W 2021 roku, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę, trzeba złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia. Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki albo ojca, lub opiekuna faktycznego. … Czytaj dalej

Skip to content