Dobry Start

Szanowni Państwo  informacje o przyznaniu   rządowego programu Dobry Start przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie będą wysyłane e-mailem do osób które złożą wnioski drogą  online lub papierowo i podadzą adres poczty elektronicznej e-mail.  Informujemy  Państwa, iż adresy poczty elektronicznej  z której  będziemy wysyłać taką informację to : gops@mlodzieszyn.pl 500 plus.gops@mlodzieszyn.pl rodzinne.gops@mlodzieszyn.pl Prosimy o nie odpowiadanie  … Czytaj dalejDobry Start

Program „DOBRY START” 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.      W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych, świadczenie wypłaca się tej osobie która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające … Czytaj dalejProgram „DOBRY START” 300 dla ucznia

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych. Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że przychodząc do Gminnego Ośrodka … Czytaj dalejOchrona danych osobowych

PUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MŁODZIESZYN

Od 6 kwietnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Młodzieszynie będzie można skorzystać z  Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn. Konsultacje będą udzielane z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Porady nie obejmują przygotowywania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych, sądowych ani administracyjnych jak również reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. … Czytaj dalejPUNKT BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MŁODZIESZYN

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych  NA ZASTĘPSTWO w wymiarze – 1 etat

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych  NA ZASTĘPSTWO w wymiarze – 1 etat P. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. 1.Niezbędne wymagania od kandydatów: 1) Obywatelstwo polskie, 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie … Czytaj dalejOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych  NA ZASTĘPSTWO w wymiarze – 1 etat

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA   SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn Forma zatrudnienie : umowa o pracę – w pełnym wymiarze czasu  pracy  I. Niezbędne wymagania Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2  Rozporządzenia … Czytaj dalejOGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNICZE: DO SPRAW ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Pomoc w formie darmowych obiadów dla dzieci w szkołach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że istnieje możliwość finansowania obiadów od miesiąca stycznia 2018 do czerwca 2018 dla dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, w godziny 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku, wnioski o w/w … Czytaj dalejPomoc w formie darmowych obiadów dla dzieci w szkołach.

„Krok naprzód”Informacja o projekcie

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż prowadzimy rekrutację do projektu pn. „Krok naprzód” (numer projektu: RPMA.09.01.00-14-8203/17) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej : 09. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, numer działania: 09.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wysokość dofinansowania projektu … Czytaj dalej„Krok naprzód”Informacja o projekcie